Yleinen

Mistä hyvinvointisi koostuu?

16.2.2018,
Essi Määttä

Oletko ajatellut, mistä palikoista hyvinvointisi koostuu? Onko hyvinvointia lihaksikas ja rasvaton vartalo vai kuuluuko kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin jotain muutakin?

Monesti puhutaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Mutta mitä siihen oikeastaan kuuluukaan ja mitkä ovat sinulle tärkeimpiä osa-alueita, jotka kannattaa arvottaa ensimmäiseksi? Monesti elämäntilanteet muuttuvat, jolloin jokin hyvinvoinnin alue muuttuu paljon tärkeämmäksi kuin aikaisemmin. Esittelen tässä Maslowin tarvehierarkian, joka perustuu ihmisen perustarpeisiin, joista ihmisen hyvinvointi koostuu yhden teorian mukaan. Tarpeet ovat tärkeysjärjestyksessä ja ajatuksena on, että kun tarve 1 on täytetty voi vasta siirtyä seuraavalle tasolle 2.

 

1.Fysiologiset tarpeet (hengissä säilymisen fyysiset edellytykset, kuten ruoka, juoma, hengitysilma)

Tämä on tärkein asia ihmisyydessä. Jos kärsii nälkää, nukkuu yöt huonosti tai terveydentila on huono, on todella vaikeaa tehdä tai keskittyä mihinkään muuhun, ja elämästä tulee enemmän selviytymistaistelua.

Kun peruspalikat elämässä ovat kunnossa eli syöt hyvin, juot riittävästi vettä, pidät huolta kunnostasi sekä yöunestasi, jää elämässä resursseja siihen, että voit selviytymisen sijasta alkaa keskittymään omaan turvallisuuden tarpeeseen.

 

2. Turvallisuuden tarpeet (koti, turvallisuus, ei pelkoa, suojautuminen erilaisilta vaaroilta)

On hyvä turvata itsensä asunnolla, säännöllisillä tuloilla, tasapainoisella taloudella, säästämisellä pahan päivän varalle ja vakuutuksilla. Yksi huolta, stressiä ja unettomia öitä aiheuttava asia on talous ja rahojen riittäminen perustarpeisiin. Hyvät taloushallinnantaidot ovatkin yksi hyvä keino vähentää stressiä ja ahdistusta. Monesti omien asiakkaiden kanssa kartoitamme mistä osa-alueista tämän hetken stressi johtuu ja melkeinpä aina sieltä löytyy myös huolia rahojen riittävyydestä. Joten vähentääksesi stressin määrää, opettele käyttämään rahaa järkevästi ja samalla lisäät omaa turvallisuuden tunnettasi.

Turvallisuuden tarvetta voi ajatella myös toisella tavalla. Mitäs, jos elämä onkin niin turvattu, että koko elämä jää elämättä? Korostunut turvallisuuden tarve voi tappaa koko elämän. Kumpi on tärkeämpää, sisäinen vai ulkoinen turvallisuuden tunne? Turvallinen ympäristö ei välttämättä tuo turvallisuutta, jos kokee sisäisesti erilaisia pelkoja. Elämästä ei ikinä tiedä minkälaisia sattumuksia tapahtuu eikä kaikkeen pysty kuitenkaan etukäteen varautumaan. Jos alkaa varautumaan jokaiseen tapaturmaan tai siihen, että mikään asia ei muutuisi, alkaa elämä kaventua, joka taas lisää sisäistä turvattomuuden tunnetta. Hyvä olisikin hyväksyä se tosiasia, että kaikkea ei voi elämässä kontrolloida ja asia johon voit vaikuttaa, niin siihen miten suhtaudut niihin asioihin, jotka tapahtuvat.

3. Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet (ystävyys, perhe, rakkaus, ryhmään kuuluminen)

Kaikkien pitäisi saada kokea itsensä rakastetuksi ja tärkeäksi, mutta silti täällä Suomessa elää niin monta yksinäistä ihmistä. Jokainen meistä on varmasti joskus kokenut yksinäisyyttä. Yksinäisyyttä voi kokea vaikka olisi ihmisten ympäröimänä ja missä tahansa sosiaaliluokassa vain.

Työ, harrastukset ja erilaiset yhdistystoiminnot lisäävät yhteisöllisyyden sekä ryhmään kuulumisen tunnetta, joka on erittäin tärkeää meille ihmisille. Jäämällä esimerkiksi eläkkeelle, työttömäksi tai sairastumalla ei pelkästään jää ulkopuolelle turvatusta palkkatulosta, vaan myös työyhteisöstä ja osallisuudesta ryhmään. Jos tuntee ulkopuolisuuden tunnetta tai työpaikkakiusaamista, niin jää yksi hyvin merkittävä ihmisyyden tarve täyttymättä. Miten ystävälläsi menee tämän asian kanssa tai, vielä tärkeämpää, miten sinulla menee?

 

4. Arvonannon tarpeet (itsearvostus, kunnioituksen saaminen muilta, saavutukset, tiedot, taidot, kunnioitus työpaikalla ja yhteiskunnassa).

Edelleen jokaisella ihmisellä on tarve kokea itsensä tärkeäksi ja hyväksytyksi. Tämä tarkoittaa toisten kunnioittamista, mutta myös oman itsensä kunnioittamista. Omia ajatuksia ja sisäistä puhetta tarkkailemalla tulet tietoiseksi siitä, mitä ja miten puhut itsellesi sisäisesti. Puhuisitko samalla tapaa parhaimmalle ystävällesi? Joten pidä huolta, että sisäinen puheesi on kannustavaa, armollista ja kunnioittavaa itseäsi kohtaan.

Myös työpaikalla, perheessä tai parisuhteessa haluamme saada kunnioitusta ja hyväksyntää muilta ihmisiltä. Jos elät parisuhteessa, jossa toista nälvitään ja haukutaan ja keskitytään virheisiin, niin toteutuuko silloin arvonannon tarve? Tai lapsen kasvatuksessa, jos kasvattaminen keskittyy pelkästään torumiseen ja kieltoihin, niin minkälaisella itsekunnioituksella lapsi kasvaa? Sama pätee työyhteisössä: jos kannustaminen ja positiivinen palaute puuttuvat ja keskitytään vain virheisiin, niin aika monesti työntekijät alkavat pelätä työtehtävien tekoa ja itseohjautuvuus lopahtaa.

 

5. Itsensä toteuttamisen tarpeet (omien kykyjen saaminen täyteen käyttöön esimerkiksi työssä, harrastuksessa tai vanhemmuudessa, oman itsensä löytäminen)

Tarveteorian mukaan tätä itsensä toteuttamisen tarpeen huippua ei voi saavuttaa, ennen kuin aikaisemmat tasot ovat saavutettu eikä energia kulu siihen, että pyritään selviytymään elämästä ja täyttämään muita perustarpeita.

Tätä tarvetta ei synnytä puute, vaan halu kasvaa ja kehittyä ihmisenä ja kasvaa paremmaksi ihmiseksi. Tämä voi tarkoittaa vaikka sitä, että huippusäveltäjä tai – urheilija pääsee täyteen kukoistukseensa. Tai ihminen kiinnostuu kehittämään itseään henkisesti ja lähtee etsimään omaa elämäntarkoitusta, jolloin elämästä tulee enemmän merkityksellistä ja oman näköistä.

Millä tasolla sinä olet tällä hetkellä? Mitkä tarpeet koet tulevan täytetyksi ja mitkä kaipaavat vielä enemmän huomiota ja muutosta tällä hetkellä?

Tuleeko erilaisia tarpeita täytettyä muilla keinoilla vaikka rakkaudettomuutta päihteillä tai ylenmääräisellä kuluttamisella ja shoppailulla?

Teetkö jotakin asiaa sen takia, että saisit ihailua/rakkautta? Omia tarpeita onkin hyvä pohtia ja miettiä miksi tekee sitä mitä tekee? Ja mitä tekisit, jos tekisitkin sitä mitä uskaltaisit ja mikä oikeasti lähtee myös omista tarpeista sekä haluista?

<3: Essi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Takaisin ylös Takaisin ylös