Asiakasrekisteri

EU:n tietosuojalain (GDPR) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
SuomiVita Oy, PL 5200,
 00002 Helsinki, Y-tunnus 2396869-8

Rekisterin nimi
SuomiVita Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteriasiat ja tietosuojavastaava
Yleiset tiedustelut: Puhelin: 09-42 579 215,
 Sähköposti: asiakaspalvelu(at)suomivita.fi

Tietosuojavastaava: Eija Hynynen, Sähköposti: eija.hynynen@suomivita.fi

Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen saanti
Henkilö on tilannut SuomiVita Oy:n tuotteita.

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Asiakashistoria
  • Mahdolliset puhelunauhoitteet*

*Tallennamme asiakaspalvelumme puheluita osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi ja asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi. Käytämme tallenteita asiakaspalvelumme laadun kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseen. Tallentaminen tapahtuu tietoturvallisesti tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten puitteissa eikä tallenteita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen luovutus
Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Yhteystietojen käytön voi kieltää ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme, osoite PL 5200, 00002 Helsinki tai puhelimitse 09 – 425 79 215.

Rekisterin suojaus
Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Kielto tulee tehdä kirjallisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Suoramarkkinointirekisteri

EU:n tietosuojalain (GDPR) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
SuomiVita Oy, PL 5200,
 00002 Helsinki, Y-tunnus 2396869-8

Rekisterin nimi
SuomiVita Oy:n suoramarkkinointirekisteri

Rekisteriasiat ja tietosuojavastaava
Yleiset tiedustelut: Puhelin: 09-42 579 215,
 Sähköposti: asiakaspalvelu(at)suomivita.fi

Tietosuojavastaava: Eija Hynynen, Sähköposti: eija.hynynen@suomivita.fi

Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen saanti
Henkilötietolain 19 §:n mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään SuomiVita Oy:n suoramarkkinointiin ja etämyyntiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään markkinointiarvontojen ja -kilpailujen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää Väestörekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, suoramarkkinointilupa- ja kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva tunnistetieto sekä tietojen päivitystiedot.

Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Kiellon voi toimittaa kirjallisesti osoitteeseen SuomiVita Oy, PL 83, 33201 Tampere, sähköpostilla asiakaspalvelu@suomivita.fi tai soittamalla asiakaspalvelunumeroon 09-42 579 215. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Takaisin ylös Takaisin ylös