Asiakasrekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
SuomiVita Oy, PL 5200,
 00002 Helsinki, Y-tunnus 2396869-8

Rekisterin nimi
SuomiVita Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteriasiat
Puhelin 09-42 579 215,
 Sähköposti asiakaspalvelu(at)suomivita.fi

Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen saanti
Henkilö on tilannut SuomiVita Oy:n tuotteita.

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Asiakashistoria

Tietojen luovutus
Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Yhteystietojen käytön voi kieltää ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme, osoite PL 5200, 00002 Helsinki tai puhelimitse 09 – 425 79 215.

Rekisterin suojaus
Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Kielto tulee tehdä kirjallisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietolain 19 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
SuomiVita Oy, PL 5200,
 00002 Helsinki, Y-tunnus 2396869-8

Rekisterin nimi
SuomiVita Oy:n suoramarkkinointirekisteri

Rekisteriasiat
Puhelin 09-42 579 215,
 Sähköposti asiakaspalvelu(at)suomivita.fi

Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen saanti
Henkilötietolain 19 §:n mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään SuomiVita Oy:n suoramarkkinointiin ja etämyyntiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään markkinointiarvontojen ja -kilpailujen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää Väestörekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, suoramarkkinointilupa- ja kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva tunnistetieto sekä tietojen päivitystiedot.

Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojaus
Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin..

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Kielto tulee tehdä kirjallisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.