Tukisopimus, varainhankinta ja verotus

SuomiVitan Tukisopimuksella ansaitut sekä Varainhankinnalla hankitut tuotot ovat koululuokalle, urheiluseuralle ja muulle yleishyödylliselle yhteisölle verovapaata tuloa.

Verottaja julkaisi 3.7.2014 vero-ohjeen yleishyödyllisille yhteisöille (Ohjetta päivitetty 6/2016).  Tarkastelemme alla Verottajan vero-ohjeen tärkeimpiä kohtia Varainhankinnan ja Tukisopimustoiminnan kannalta, sillä on tärkeää, että kaikki osapuolet ovat selvillä tuottojen verotuksesta.

 

TUKISOPIMUS

Verottajan ohjeessa kerrotaan, että Tukisopimuksella ansaittu tulo on yleishyödylliselle yhteisölle, kuten urheiluseuralle, verovapaata tuloa.

Markkinointi ja tuotteiden myynti on vapaaehtoista

Tukisopimukselle on luonteenomaista se, että yhteisön ei ole pakko tehdä tukisopimuksen eteen minkäänlaista markkinointia tai tuotteiden myyntiä. Markkinointi ja tuotteiden myynti on vapaaehtoista. Myyntiä ja markkinointia voi tehdä suoraan suosittelemalla, ohjaamalla asiakkaita ostamaan yrityksen tuotteita, kertomalla tukisopimuksesta yrityksen somessa tai verkkosivuilla jne. Ostoksista syntyy yhteisölle tukituottoa, kun ostaja käyttää ostoksen yhteydessä seuran tukisopimuskoodia tai kun ostaja siirtyy yrityksen verkkokauppaan affiliate-linkin kautta.

Yhteisö voi saada tuottoa, vaikkei markkinoisi lainkaan

Yhteisö saa halutessaan tiedottaa sopimuksen olemassaolosta tai olla tiedottamatta. Yhteisö voi joissakin tapauksissa saada tukisopimuksista tuloa, vaikka ei ole tiedottanut asiasta lainkaan. Tukisopimuksesta saatu tulo on yhteisölle verovapaata tuloa.

Lisäksi yrityksen sivustolla on lista yhteistyöseuroista ja heidän tukisopimuskoodeistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimuksen tehnyt seura voi saada rahaa, vaikkei tekisi lainkaan markkinointia.

Tuotteiden aktiivinen markkinointi kuitenkin parantaa huomattavasti seuran Tukisopimuksella saatavia tuottoja.

Tukisopimus voi olla voimassa toistaiseksi

Toisin kuin Varainhankintasopimus, tukisopimus voi olla voimassa toistaiseksi. Siinä missä varainhankinnan tulee olla satunnaista, Tukisopimuksen kautta yhteisö voi saada tuottoa säännöllisesti ja jatkuvasti niin kauan, kuin Tukisopimus pidetään voimassa.

VARAINHANKINTA

Koululuokan, urheiluseuran tai muun yleishyödyllisen yhteisön suorittama varainhankintakampanja on hyvä tapa kerätä rahaa esimerkiksi luokkaretken, urheiluvarusteiden tai muun toiminnan tai hankintojen rahoittamiseksi.

Varainhankinnalla saadut tuotot ovat verovapaita, kunhan toimitaan verottajan ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Alla eriteltynä verovapaan varainhankinnan pääperiaatteet.

Varainhankintaa tulee tehdä talkootyönä vapaaehtoisen toimesta

Vero-ohjeessa sanotaan: ”Yleishyödyllisen yhteisön harjoittama pienimuotoinen ja palkattomalla työvoimalla toteutettu hyödykemyynti voi olla sen verovapaata varainhankintaa.”

Tämä tarkoittaa sitä, että varainhankintakampanja suoritetaan talkootoimin seuran toiminnassa vapaaehtoisena mukana olevien henkilöiden toimesta. Seuran palkattu työntekijä ei verottajan ohjeen mukaan voi osallistua myyntitoimintaan.

Ostajan tulee tietää tukitoiminnasta

Verottajan ohjeen mukaan ostajan tulee ostoksia tehdessään tietää, että osa myyntituotosta ohjautuu tukitoimintaan. SuomiVitan kanssa varainhankintaa tehdessä tämä tarkoittaa sitä, että ostajan tulee tietää, että käyttäessään seuran tai koululuokan varainhankintakoodia ostosten yhteydessä, osa ostosten tuotosta ohjautuu seuralle tai koululuokalle.

Myynnin täytyy olla satunnaista

Tuotteita ei voi myydä pysyvästä myyntipaikasta. Pysyviksi myyntipaikoiksi katsotaan esimerkiksi seuran omistuksessa oleva internet-kauppa tai kauppaliike. Toiminnan täytyy olla satunnaista, ei suunnitelmallista.  Tämä toteutuu sillä, että Varainhankintakampanjan kestoksi määritellään esimerkiksi 4-6 viikkoa. Verottajan ohjeen mukaan myyntitoimintaa ei siis kannata kirjata esimerkiksi osaksi seuran toimintasuunnitelmaa.

Tuotteita ei kannata mainostaa netissä

Verottajan ohjeessa sanotaan: ”Myynti toteutetaan talkootyönä joukkueen jäsenten toimesta ja se kohdistuu lähes yksinomaan joukkueen jäseniin, heidän perheenjäseniinsä sekä tuttaviin ja naapureihin. Tuotteita ei muutoin markkinoida tai mainosteta.” Verottajan ohjeen mukaan seuran tai koululuokan ei siis kannata mainostaa tai markkinoida myytäviä tuotteita esimerkiksi seuran tai koululuokan omalla verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa. 

Täytyisikö tuotteista maksaa ylihintaa? Haittaako, että SuomiVitan varainhankinnassa asiakkaat maksavat tuotteista saman hinnan, kuin tavallisetkin asiakkaat?

Monet varainhankintaa tarjoavat yritykset perustelevat myytävien tuotteidensa korkeita hintoja harhaanjohtavasti sillä, että kyseessä olisi verottajan vaatimus. Tosiasiassa verottajan vero-ohjeessa sanotaan näin:

” Yleishyödyllisen yhteisön harjoittama pienimuotoinen ja palkattomalla työvoimalla toteutettu hyödykemyynti voi olla sen verovapaata varainhankintaa. Tällöin tuotteiden ostoon liittyy ostajan kannalta arvioituna tukemistarkoitus. Tukemistarkoitus ilmenee tavanomaisesti siten, että tuotteista peritään ylihintaa verrattuna normaaleihin markkinahintoihin (esimerkiksi tavanomaisesti 5 euroa maksavasta hyödykkeestä peritään 10 euroa).”

Kuten huomaat, verotusohjeessa ei sanota, että asiakkaan tulisi maksaa tuotteista ylihintaa. Ohjeessa annetaan ainoastaan esimerkki yhdestä tavanomaisesta tavasta, jolla ostotapahtuman tukemistarkoitus tuodaan ostajan tietoisuuteen. SuomiVitan varainhankinnassa ostajan tulee käyttää yhteisön varainhankintakoodia ostoksia tehdessään, jotta tuki kohdistuu koululuokalle / seuralle. Tällöin ostaja tietää ja osoittaa tekevänsä ostoksen tukemistarkoituksessa.

Lisätietoja verottajan ohjeesta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47999/verotusohje_yleishyodyllisille_yhteisoi2/#2.2%20Tulot,%20joita%20ei%20pidetä%20elinkeinotulona_